Reclamació extrajudicial en relació a les clàusules sòl

El Govern va dictar, amb certa urgència, el Real Decret Llei 1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, en vigor des del 21 de gener de 2017. El Real Decret instrumenta un sistema de reclamació prèvia, i el present article pretén aclarir el seu funcionament. El primer que cal tenir present és que la reclamació prèvia és optativa pel client bancari, no obligatòria. Algunes persones han contactat amb Som Advocats amb l’opinió errònia que l’entitat està obligada a contactar-los en el primer mes des de la publicació del Real Decret. Això no és ben bé així. Des del 21 de gener de 2017 les entitats bancàries tenen un mes per adaptar el seu Servei d’Atenció al Client, i crear una secció especialitzada en la resolució d’aquests conflictes. Segons el Real Decret les entitats tenen l’obligació d’informar als seus clients que tinguin clàusula sòl que existeix el sistema de reclamació prèvia, però no estableix un termini concret per fer-ho.

Termini per contestar

Un cop transcorregut el mes que el Real Decret concedeix a les entitats per adaptar-se, les entitats tindran tres mesos per contestar la reclamació efectuada pel client bancari. De tal manera que si el client bancari presenta la reclamació abans del 21 de febrer de 2017, el termini de tres mesos per contestar començarà a comptar a partir d’aquesta data.

¿I després?

Si l’entitat no contesta en tres mesos, el client bancari podrà recórrer a la via judicial.

Tanmateix, encara que es tingui clàusula sòl l’entitat bancària pot considerar que la aquesta no és nul·la, i per tant, pot no oferir cap import al seu client, qui, en aquest cas, també tindrà oberta la via judicial.

Si l’entitat considera que la clàusula és nul·la pot optar per retornar els diners o bé proposar alguna mesura compensatòria equivalent, que el client bancari podrà acceptar o rebutjar. Si és rebutjada perquè l’entitat no ofereix l’import que correspon, o ofereix una mesura compensatòria equivalent que no satisfà al client bancari, aquest podrà recórrer, també, als Jutjats.

Informeu-vos sobre la clàusula sòl

Sigui com sigui, des de Som Advocats us encoratgem a buscar assessorament legal per assegurar que allò que l’entitat ofereix és realment el que correspon.

De la mateixa manera, encara que l’entitat bancària rebutgi la reclamació prèvia cal tenir molt present que fins el dia d’avui els Jutjats han resolt sempre contra les entitats bancàries i a favor dels clients, de tal manera que per més que la resposta del banc sigui negativa, no la doneu per definitiva i lluiteu per allò que us correspon.