RECLAMACIONS DE DEUTES

En cas d’impagament de qualsevol import degut, a Som Advocats us atendrem i us explicarem les alternatives i possibilitats de recuperar el que us deuen.

A Som Advocats som especialistes en reclamacions de deutes.

Examinarem la informació de la que disposeu i oferirem la millor solució.

Sempre oferirem l’assessorament jurídic més honest, i aclarint tant les possibilitats d’èxit, com el cost del procediment.

Primer s’envia una reclamació formal al deutor, i si no és possible la solució extrajudicial, es plantejarà, si convé, la reclamació judicial.

Dependrà de l’import reclamat, que fa variar el tipus de procediment, i del Jutjat que pertoqui. També de si es presenta algun recurs, o no es pot localitzar la part deutora.

En qualsevol cas, en un termini aproximat d’un any, pot haver-hi sentència.

Sempre us informarem de l’evolució judicial del procediment, perquè n’estigueu al corrent.

SOM ADVOCATS

GIRONA

Girona, Gran Via Jaume I 29, 4t 3ª

972.903.620

SOM ADVOCATS

CASSÀ DE LA SELVA

Cassà de la Selva, Carretera Provincial 112, Bx

972.464.400