Reclamacions de Deutes

Reclamacio Deutes Reclamacion deudas

A Som Advocats som especialistes en reclamacions de deutes.

Examinarem la informació de la que es disposa i oferirem la millor solució.

Sempre oferirem l’assessorament jurídic més honest, i aclarint tant les possibilitats d’èxit, com el cost del procediment.

Primer s’envia una reclamació formal al deutor, i si no és possible la solució extrajudicial, es plantejarà, si convé, la reclamació judicial.

Dependrà de l’import reclamat, que fa variar el tipus de procediment, i del Jutjat que pertoqui. També de si es presenta algun recurs, o no es pot localitzar la part deutora.

En qualsevol cas, en un termini aproximat d’un any, pot haver-hi sentència.

Abogados especialistas Advocats Especialistes