DRET BANCARI

Aquí trobareu les preguntes més freqüents que poden sorgir respecte alguns conflictes relacionats amb el Dret Bancari.

Si teniu més dubtes o voleu més información, contacteu-nos i informeu-vos sense compromís.

CLÀUSULA SÒL

Una clàusula sòl és una previsió que contenen moltes hipoteques a conseqüència de la qual el tipus d’interés que es paga no baixa per sota d’un mínim, malgrat que l’índex al que està referenciada la hipoteca (Euríbor, IRPH, etc) sigui inferior.

Això fa que la quota d’hipoteca no baixi tant com baixaria si la clàusula sòl no existís.

Així, les entitats de crèdit s’asseguraven uns ingressos mínims.

Envieu-nos la vostra escriptura d’hipoteca sense cap compromís i sense cap cost, i us direm si teniu o no clàusula sòl.

Si teniu clàusula sòl, podeu reclamar. Sempre.

Els Tribunals donen la raó de forma sistemàtica als clients bancaris.

Únicament no podrieu reclamar si sou una empresa o societat.

Les entitats de crèdit han vingut informant sistemáticament als seus clients que hi havia dificultats per recuperar els diners de la clàusula sòl: que havia passat el termini, que no es podien acollir a aquesta possibilitat, etc.

No obstant, les excuses i explicacions del banc no són certes, i heu de buscar assessorament jurídic amb un despatx d’advocats especialitzat.

La clàusula sòl ha actuat com una barrera, impedint que la quota hipotecària baixés quan el tipus d’interés baixava.

De tal manera que, aproximadament des de l’any 2008 o 2009, vau estar pagant un import superior al que us corresponia.

Les clàusules sól poden eliminar-se de les hipoteques signades amb consumidors i usuaris per una deficient informació generalitzada de les entitats de crèdit en el moment en què es signaven les hipoteques.

Molt habitualment, en el moment en què se signaven les hipoteques, els bancs no informaven correctament de l’existència d’una clàusula sòl.

Pels Tribunals, informar correctament, no és només dir que existia la clàusula, sinó també explicar, i que el consumidor entengués, les conseqüències econòmiques d’aquella clàusula.

Molt rarament els bancs informaven de que a la hipoteca s’hi incloïa una clàusula sòl, i més estranyament encara, informaven detalladament de les conseqüències d’aquesta previsió.

Entenen els Tribunals que aquesta deficient informació proporcionada comportava que els consumidors signéssin sense saber què signaven perquè les entitats no els havien informat correctament.

Aquesta manca d’informació és el que causa la nul·litat de la clàusula sòl.

A la pràctica, cap entitat bancària acomplia els requisits d’informació, i per això, sistemàticament, els Jutjats donen la raó als consumidors.

L’import a reclamar dependrà de cada hipoteca perquè depèn del diferencial pactat, de l’import prestat, de l’import de la cláusula sòl, etc.

Però a Som Advocats us farem un càlcul de l’import que heu pagat de més, i us ho direm, abans de fer el judici, per què sapigueu quant podeu recuperar.

Amb Som Advocats la reclamació judicial no us costarà res, i recuperareu íntegrament els diners pagats de més.

Els nostres honoraris y demés despeses judicials seran pagades pel Banc. Si existís la posibilidad que el Banc no es fes càrrec dels nostres honoraris, us informarem amb antelació.

Un cop interposada la demanda, el Jutjat a Girona és relativament ràpid, i en un termini aproximat de 5 o 6 mesos, podeu haver recuperat els diners.

A Barcelona la situació és més complicada, i és força més lent.

El primer pas és fer una reclamació extrajudicial, tal i com estableix el Real Decret 1/17. Ens ocupem d’enviar un burofax al Banc demanant que retornin els diners pagats de més.

El més probables és que no ho facin.

El Banc té 3 mesos per contestar, i si no ho fa o bé diu que no vol pagar, es pot fer la reclamació judicial.

IRPH

L’IRPH és un tipus de referència, igual que l’Euríbor, que fa que l’interès que pagueu per la hipoteca pugi i baixi, perquè l’interès va variant.

Només ens has de contactar, demanar citar i fer-nos arribar l’escriptura d’hipoteca, o bé enviar-nos-la per correu electrònic i revisarem si teniu o no IRPH.

Doncs no sempre, perquè hi havia 3 tipus diferents de IRPH que s’anomenaven:

  • IRPH Caixes
  • IRPH Bancs
  • IRPH Entitats

Dels 3 tipus d’IRPH només els dos primers (Caixes i Bancs) han estat anul·lats. Per tant, si tenieu contractat l’IRPH Entitats, no es podrà reclamar.

I hem dit que “hi havia” tres tipus d’IRPH perquè la Llei 14/13 de 27 de setembre preveia, a la Disposició Adicional Tercera, la desaparició dels dos primers IRPH, i només va conservar l’anomenat Entitats.

Haurem d’analitzar la vostra hipoteca cas per cas, però el que es podrà reclamar serà l’aplicació d’un índex diferent al que us han aplicat.

Això, de forma similar al que passava amb les clàusules sòl, haurà comportat que estiguéssiu pagant durant tota la vida del préstec hipotecari un interès superior al que us correspondria si no s’hagués aplicat l’IRPH, i per tant, es podrà demanar la diferència entre el que vau pagar, i el que haurieu d’haver pagat sense l’aplicació de l’IRPH.

El cost dependrà de l’import a reclamar, i us informarem quan aclarim quina quantitat esteu reclamant.

DESPESES D’HIPOTECA

Quan vau signar la hipoteca vau fer pagament d’una sèrie de despeses, com són la Taxació, el Notari, el Registre de la Propietat, Gestoria, etc.

Els criteris dels Tribunals han anat variant en el temps.

Actualment, i des de que es va pronunciar el Tribunal Suprem, les despeses que es poden reclamar són el 50% de Taxació, Notari i Gestoria, i el 100% de Registre de la Propietat.

En aquest sentit s’ha de diferenciar entre les despeses de la compra venta i les despeses de la hipoteca.

Les primeres no poden reclamar-se, les segones sí.

L’import exacte dependrà de cada cas i en funció del que s’hagi pagat.

Si ens envieu l’escriptura d’hipoteca i les factures dels imports pagats, us informarem, sense compromís i sense cobrar-vos res, de la quantitat a reclamar.

Els Tribunals venen considerant que no és lícit que el consumidor pagui en exclusiva les despeses de la hipoteca, perquè les despeses s’ocasionen en interès del banc i també de qui obté els diners de la hipoteca.

Per tant, consideren que és equitatiu el seu repartiment entre ambdós (banc i client bancari).

ALTRES PRODUCTES BANCARIS

Les Hipoteques Multidivisa són hipoteques referenciades a divises estrangeres en lloc de fer-ho a tipus d’interès com ara l’IRPH o l’Euríbor. Les entitats de crèdit oferien aquests productes sense informar correctament als prestataris.

Són productes molt complexos, que no hauríen d’oferir-se a consumidors estàndard.

Un SWAP és una permuta d’interès, i si bé les entitats de crèdit els oferien com a límits a la variació del tipus d’interès, són productes complexos. Els bancs venien informant que un SWAP era un tipus d’assegurança o cobertura contra les pujades de l’interès. No obstant, és un contracte especulatiu, i s’ha de ser un expert inversor per comprendre el comportament i les conseqüències econòmiques del contracte.

Si teniu un SWAP a la hipoteca o en qualsevol altre producte financer, el més probable és que pogueu instar la seva nul·litat i recuperar els diners pagats en la seva aplicació.

És important dur a terme algun tipus d’actuació quan abans, perquè el termini per reclamar és de 4 anys.

A Som Advocats som experts en aquests assumptes, i hem obtingut un 100% de sentències favorables en tots els procediments que hem dirigit.

Les obligacions subordinades són un producte híbrid ideat per les entitats de crèdit que s’assimilaba a les accions tradicionals, les que cotitzen en bolsa.

Però a diferència de les accions, les obligacions subordinades no donen cap dret al tenidor, i, a més, poden convertir-se en deute perpetu. És a dir que l’entitat de crèdit, si vol, pot no pagar mai les obligacions econòmiques derivats d’aquest producte.

A la pràctica, quan moltes entitats de crèdit van ser insolvents, resultava que els titulars d’obligacions subordinades tenien quelcom que no valia res: no podien obligar a les entitats de crèdit a complir amb les obligacions.

Les participacions preferents funcionaven de forma similar a les obligacions subordinades.

SOM ADVOCATS

GIRONA

Girona, Gran Via Jaume I 29, 4t 3ª

972.903.620

SOM ADVOCATS

CASSÀ DE LA SELVA

Cassà de la Selva, Carretera Provincial 112, Bx

972.464.400