SERVEIS

Advocat Swapp

SWAP

Un SWAP és una permuta d’interès, i si bé les entitats de crèdit els oferien com a límits a la variació del tipus d’interès, són productes complexos. Els bancs venien informant que un SWAP era un tipus d’assegurança o cobertura contra les pujades de l’interès. No obstant, és un contracte especulatiu, i s’ha de ser un expert inversor per comprendre el comportament i les conseqüències econòmiques del contracte.

Si teniu un SWAP a la hipoteca o en qualsevol altre producte financer, el més probable és que pogueu instar la seva nul·litat i recuperar els diners pagats en la seva aplicació.

És important dur a terme algun tipus d’actuació quan abans, perquè el termini per reclamar és de 4 anys.

A Som Advocats som experts en aquests assumptes, i hem obtingut un 100% de sentències favorables en tots els procediments que hem dirigit.

RECLAMACIÓ A ASSEGURANCES I RESPONSABILITAT CIVIL

També us podem ajudar i assessorar per qualsevol reclamació a la companyia asseguradora.

Responsabilitat civil responsabilidad civil

CAIGUDES A LA VIA PÚBLICA

La nostra experiència en assumptes de responsabilitat civil ens permet oferir-vos, també, un servei de qualitat per caigudes a la via pública. Si heu caigut a la via pública per algun element en mal estat, podeu reclamar una indemnització a la persona responsable del seu manteniment. 

HIPOTEQUES MULTIDIVISA

Les Hipoteques Multidivisa són hipoteques referenciades a divises estrangeres en lloc de fer-ho a tipus d’interès com ara l’IRPH o l’Euríbor. Les entitats de crèdit oferien aquests productes sense informar correctament als prestataris.

Són productes molt complexos, que no hauríen d’oferir-se a consumidors estàndard. 

Testament testamento herencia

HERÈNCIES I TESTAMENTS

Us assessorarem si voleu fer testament.

Si teniu algun tipus de reclamació per qüestions hereditàries, resoldrem els vostres dubtes: reclamacions de llegítima, desheretaments, etc.