Lloguers i Desnonaments

Desnonament Lloguer

Si teniu un immoble llogat i no us paguen el lloguer, un cop passats dos mesos, es pot interposar una demanda judicial, en el transcurs de la qual es recupera l’habitatge, aparcament o local comercial.

Es considera que l’impagament d’un mes, pot ser un simple retard, i no justifica la interposició de la demanda.

Però un cop l’impagament es repeteix el segon mes, es pot actuar judicialment.

Al igual que en el supòsit anterior, si algú ocupa l’immoble sense el vostre consentiment, podeu interposar una demanda judicial que culminarà amb l’expulsió dels ocupes.

Des de l’aprovació de les reformes legals que s’han vingut anomenant “desnonament express“, la recuperació de l’immoble és relativament ràpida.

La duració del procediment dependrà del Tribunal que pertoqui, però, aproximadament, en uns tres mesos, es pot recuperar la finca.

Efectivament, mentre dura el procediment, es poden reclamar les rentes que vagin vencent i també altres despeses de les que s’hagi de fer càrrec l’arrendatari, com són els subministraments.

Abogados especialistas Advocats Especialistes