Advocada. Sóc llicenciada en Dret per la Universitat de Girona i exerceixo com advocada col·legiat al Col·legi d’advocats de Girona des del 2007.

Als meus inicis vaig estar col·laborant en diversos despatxos d’advocats de Girona adquirint coneixements respecte a totes les branques del Dret, i en concret en matèria de Responsabilitat civil, Dret de danys i Dret de l’assegurança.

A part d’especialitzar-me en matèria de Responsabilitat Civil, també ho he fet en d’altres matèries com són el Dret Penal, Dret de Família, la Violència de Gènere i Domèstica, així com de Dret Penal del Menor, obtenint en les dos últimes els corresponents certificats d’especialització.

Advocat Girona Abogado Girona