Clàusules sòl Banc Popular.

Recentment el Jutjat de Primera Instància 3 de Girona, que és el que tracta i decideix en exclusiva tot allò que fa referència a les clàusules sòl (i també a les reclamacions de despeses de la hipoteca) ha estimat les al·legacions de Som Advocats sobre l’existència de “cosa jutjada” en quant a la nul·litat de les clàusules sòl del Banc Popular.

En dret anomenem “cosa jutjada” al fet que ja hi hagi una sentència anterior que afecti el que es discuteix en un plet posterior.

Concretament, i en relació a la clàusula sòl del Banc Popular, una sentència dictada per l’Audiència Provincial de Madrid declarava nul·les, genèricament, les clàusules sòl de l’entitat bancària.

Per tant, i sense entrar a discutir el fons de l’assumpte, el Jutjat de Primera Instància 3 de Girona ha resolt que com que l’Audiència Provincial de Madrid ja havia anul·lat les clàusules sòl de Banc Popular, la clàusula sòl que impugnàvem en el procediment seguit a Girona, era clarament nul·la.

Això, si bé obra una porta de tranquil·litat i seguretat a l’hora de demandar al Banc Popular, no considerem que hagi de fer canviar la seva actitud, atès que l’entitat bancària segueix entenent que la seva clàusula sòl era perfectament clara i transparent (en contra de la posició constant, unànime i permanent dels Jutjats).

Val a dir que l’actitud de les entitats bancàries no ha de desencoratjar aquells qui tinguin una clàusula sòl a reclamar-la judicialment, perquè el cert és que els Jutjats són pràcticament unànims a l’hora de condemnar les entitats bancàries.