Les entitats bancàries han de retornar la Comissió d’Obertura, a més dels imports rebuts en aplicació de la clàusula sòl i les despeses d’hipoteca.

Però què és la Comissió d’Obertura?

La Comissió d’Obertura és l’import que les entitats de crèdit venien cobrant per l’estudi i la concessió del préstec hipotecari.

Perquè tinc dret a rebre la devolució de l’import?

Els Jutjats consideren que cobrar la Comissió d’Obertura infringeix la llei de consumidors i usuaris, i suposa carregar al client bancari un import extra, que no obeeix a cap serveix extraordinari ni a cap cost afegit per l’entitat de crèdit.

Quan els bancs reben la sol·licitut d’un préstec, entre les seves funcions hi ha l’estudi de la viabilitat i la solvència del prestatari (qui demana els diners).

I aquestes funcions ja reben una contraprestació, que és l’interés que cobren els bancs durant la vida del préstec.

Cobrar, a més, una Comissió d’Obertura, suposa cobra “dos vegades” en perjudici del consumidor.

Com que això es considera una actuació abusiva, no està permesa, i per tant, els imports pagats han de retornar-se.

Quin import es pot reclamar?

L’import a reclamar varia en cada hipoteca. A vegades fins i tot és 0, tot i què això succeeix poques vegades. El més habitual és que sigui un percentatge sobre l’import de l’hipoteca, o un import fix.

Podeu contactar-nos, i revisarem l’escriptura sense cap cost.

Com puc reclamar?

El primer és fer una reclamació al Banc, si no contesta en el termini d’un mes, o bé no es vol fer càrrec de l’import, s’ha d’actuar judicialment mitjançant una demanda.

Val la pena?

Evidentment dependrà de l’import a reclamar.

És convenient reclamar les despeses de l’hipoteca i alhora, també, la Comissió d’Obertura. En principi, i si s’acumulen els dos conceptes, sí recomanem, des de Som Advocats, emprendre algún tipus d’acció.