Al nostre article sobre el Càrtel de Camions, ja donàvem detalls sobre el conflicte arran dels acords entre els principals fabricants de camions, que havien influït en un augment del seu preu de venta en perjudici dels compradors finals.

Sentències arreu de l’estat

Després de la incertesa i la indecisió que sempre desperta ser el primer a interposar una determinada acció judicial, aquests dies som una mica més a prop de poder confirmar que la solució sobre el Cártel de Camions será en interès dels compradors.

I és que ja s’han començat a pronunciar les primeres sentències. I per ara totes elles amb resultat favorable.

El més esperançador és que s’han dictat sentències a diversos punts de la geografia. Concretament a Madrid, València i Múrcia, diversos Tribunals s’han pronunciat estimant la demanda.

Si un mateix Jutjat es pronuncia diverses vegades, la seva opinió pot no imposar-se a la resta de demarcacions. Ara bé, si diversos Jutjats de diferents demarcacions adopten una mateixa conclusió, ofereix més tranquilitat a l’hora de fer la reclamació judicial.

El punt que s’intueix més problemàtic és la valoració dels perjudicis soferts. I és que si bé la Comissió Europea deixava molt clara l’existència d’acords col·lusoris, no feia cap esment a la quantitat reclamable.

Per ara les sentències que han estimat les demandes han optat per reduir els imports reclamats amb diferents arguments. Básicament es tracta d’una dificultat provatòria que és evident: resulta molt complicat acreditar de quina manera els acords han afectat el preu de venta. És evident que hi ha hagut afectació però l’import concret no resulta senzill de determinar.

Per això, i en base a les crítiques que realitzen les sentències intentarem reconduir els informes que encarreguem.

Sentències també a Europa

Les sentències de diferents Tribunals espanyols se succeeixen després que ja a Alemanya diversos Jutjats d’aquell país dictéssin sentències en sentit similar.

Per tant l’existència del dany i la possibilitat de reclamar-lo és evident, i únicament queda pendent de resoldre la quantificació.