Sobre el “Càrtel de Camions”

El 19 de juliol de 2016 la Comissió Europea va informar d’una sanció imposada als principals fabricants de camions, que havien convingut, mitjançant la creació d’un “Càrtel de Camions”, l’alteració dels preus de venda al públic dels vehicles venuts entre gener de 1997 i gener de 2011.

Si bé la Comissió Europea va publicar una Decisió provisional en data 19 de juliol de 2016, no va ser fins el 6 d’abril de 2017, que es va poder conèixer amb precisió la identitat dels infractors i altres elements de les conductes realitzades.

Segons la Comissió Europea: Man, Daimler, Daf, Volvo / Renault i Iveco, van concertar entre ells una alteració del preu de venda al públic dels seus camions, el que comportava que el preu de venda fos superior al que hagués existit en un àmbit de lliure competència.

Els esmentats fabricants han reconegut la creació del “Càrtel de Camions”.

Així mateix, si bé Scania no va reconèixer inicialment l’acord entre els fabricants, va ser finalment sancionat el setembre de 2017, per la qual cosa també queda acreditat que els camions venuts per aquest fabricant van ser objecte d’alteració.

A més els mateixos fabricants es van posar d’acord per repercutir als compradors el cost d’adaptar-se a la normativa europea sobre emissions (normes Euro 3 a 6).

Tot això comporta que els fabricants esmentats: Man, Daimler, Daf, Volvo / Renault, Iveco i Scania, entre gener de 1997 i gener de 2010, van acordar conjuntament el preu de venda dels seus camions.

Com a conseqüència directa d’això, es van infringir els principis de lliure competència i, a més, els fabricants que van conformar el “Càrtel de Camions” van causar un perjudici als compradors.

Els perjudicis soferts consisteixen en haver pagat un preu excessiu per la compra d’un camió, que ha estat superior a aquell que hagués correspost si no hi hagués hagut pacte entre els fabricants.

La decisió de la Comissió Europea obre la porta a reclamar als fabricants de camions aquesta diferència de preu per haver alterat el preu de venda

La conducta il·lícita ha estat expressament reconeguda per tots els fabricants, excepte Scania. No obstant, TOTS els fabricants han estat sancionats. Per tant, la realització de la conducta il·lícita és indiscutible.

 

Quins camions estan afectats?

Els camions venuts per Man, Daimler, Daf, Volvo / Renault, Iveco i Scania entre el 17 de gener de 1997 i el 18 de gener del 2011.

Concretament, els camions mitjans (pes d’entre 6 i 16 tones) i els camions pesants (pes superior a 16 tones).

A més han de ser camions comprats nous. No es pot reclamar si el vehicle es va comprar de segona mà.

Finalment, en principi, els camions adquirits mitjançant contracte de Renting no poden ser objecte de reclamació, però s’ha analitzar individualment cada contracte.

 

Quins perjudicis puc haver patit si he comprat un vehicle nou entre aquestes dates?

El perjudici es correspon amb el sobrepreu que es va pagar per què els fabricants van acordar els preus de venda. Si no hi hagués hagut aquest acord, els fabricants haguessin venut a preus més competitius, i per tant inferiors.

Tot i que no hi ha una xifra concreta sobre quin import s’ha pagat de més, es considera al voltant d’un 10-15% del preu de compra del vehicle.

 

Quin procediment cal seguir?

El primer és obtenir un informe pericial que permeti saber l’import que es va satisfer de més.

Sabent l’import, plantejarem una reclamació extrajudicial.

Si la resposta no és satisfactòria valorarem la interposició d’una demanda.

 

Quina documentació cal?

Factura de compra del vehicle
Contracte d’adquisició, Leasing o Renting, si n’hi ha.
Fitxa tècnica, permís de circulació i autorització de transport.
Factura de venda del vehicle si ja s’ha venut.

 

Fins quan puc reclamar?

La reclamació extrajudicial s’ha de fer com a màxim fins el 5 d’abril de 2018.

 

Quin cost té la reclamació?

Contacti’ns i l’informarem dels imports, però els professionals que actuarem meritarem nostres honoraris bàsicament a comissió, amb la qual cosa el risc que assumirà si la reclamació no és satisfactòria, serà molt baix.