Si heu estat percebent una prestació de maternitat o paternitat els darrers anys, vau estar declarant-la com un ingrés a la declaració de la renta, i per tant, vau estar pagant impostos per aquesta prestació que rebieu.

Si bé els Tribunals havien tingut opinions dispars, ja el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la sentència de 6 de juliol de 2016, entenia que la prestació de maternitat no havia de tributar a efectes d’IRPF, i la sentència ha vingut confirmada ara pel Tribunal Suprem.

Per tant, la resolució és definitiva.

Això comporta que hauríeu estat pagant uns impostos de forma indeguda, que ara podeu recuperar.

 

Qui pot reclamar?

Pot fer-ho tothom qui hagi vingut rebent la prestació de maternitat o paternitat. Ara bé, el termini es limita als darrers 4 anys. Si la sol·licitud es presenta aquest 2018, es pot reclamar fins el 2014, i si es presentés el 2019, es podria reclamar fins el 2015. És important, doncs, iniciar els tràmits abans que acabi l’any.

 

Quin import es calcula que es pot retornar?

Aproximadament es calcula que l’import a recuperar ronda els 1.000.€, però dependrà tant de l’import cobrat com del sou de la persona beneficiària, i per tant es fa difícil donar xifres exactes.

 

Quan de temps puc tardar en recuperar els diners?

L’Agència Tributària té un termini de 6 mesos per respondre. Previsiblement no serà necessari interposar demanda judicial, pel que la recuperació dels diners de la prestació de maternitat serà en un període relativament breu.