Llei de taxes judicials

Llei de taxes judicials El passat 22 de novembre va entrar en vigor la Llei 10/2012 per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia. La Llei es va publicar al BOE el 21 de novembrei la seva entrada en vigor ha estat immediata. El principal efecte de la nova llei és [...]