Subrogació Empresarial

Modificació de Criteri en la Jurisprudència del Tribunal Suprem sobre Subrogació Empresarial.