Despeses d’Hipoteca

Despeses hipoteca Gastos Hipoteca

Quan vau signar la hipoteca vau fer pagament d’una sèrie de despeses, com són la Taxació, el Notari, el Registre de la Propietat, Gestoria, etc.

Els Tribunals tenen diferent criteri de l’import que es pot reclamar.

A Girona i Barcelona, per exemple, es poden reclamar el 50% del que vau pagar de les despeses de la hipoteca que hem indicat a l’apartat anterior: Taxació, Notari, Registre de la Propietat i Gestoria.

En aquest sentit s’ha de diferenciar entre les despeses de la compra venta i les despeses de la hipoteca.

Les primeres no poden reclamar-se, les segones sí.

L’import exacte dependrà de cada cas i en funció del que s’hagi pagat.

Si ens envieu l’escriptura d’hipoteca i les factures dels imports pagats, us informarem, sense compromís i sense cobrar-vos res, de la quantitat a reclamar.

Els Tribunals venen considerant que no és lícit que el consumidor pagui en exclusiva les despeses de la hipoteca, perquè les despeses s’ocasionen en interès del banc i també de qui obté els diners de la hipoteca.

Per tant, consideren que és equitatiu el seu repartiment entre ambdós (banc i client bancari).

Abogados especialistas Advocats Especialistes