Comissió d’Obertura

Clausula sol Clausula Suelo

La Comissió d’Obertura és un pagament que es fa al Banc quan es formalitza un préstec hipotecari.

Els Bancs justifiquen el pagament com un cost de l’estudi de la concessió del préstec.

Básicament el Banc està cobrant per una feina que ja ve inclosa amb el benefici que obtindrà de concedir el préstec, i per tant, està cobrant un import extra per uns treballs que no comporten cap per ell cap despesa que no s’hagués de preveure.

No, no totes, per això haurem d’estudiar cas per cas.

Hi ha hipoteques en què els Bancs no cobren cap comissió per aquest concepte.

En les subrogacions és una mica més habitual que no es prevegi cap Comissió d’Obertura.

L’import pagat depèn de cada préstec.

A vegades es preveia un percentatge sobre l’import del préstec.

D’altres vegades es preveia un import fix.

Envieu-nos sense compromís la vostra hipoteca.

Revisarem, sense cap cost, si vau pagar Comissió d’Obertura i us informarem de l’import a reclamar.

Abogados especialistas Advocats Especialistes