Clàusula sòl

Una clàusula sòl és una previsió que contenen moltes hipoteques a conseqüència de la qual el tipus d’interés que es paga no baixa per sota d’un mínim, malgrat que l’índex al que està referenciada la hipoteca (Euríbor, IRPH, etc) sigui inferior.

Això fa que la quota d’hipoteca no baixi tant com baixaria si la clàusula sòl no existís.

Així, les entitats de crèdit s’asseguraven uns ingressos mínims.

Envieu-nos la vostra escriptura d’hipoteca sense cap compromís i sense cap cost, i us direm si teniu o no clàusula sòl.

Si teniu clàusula sòl, podeu reclamar. Sempre.

Els Tribunals donen la raó de forma sistemàtica als clients bancaris.

Únicament no podrieu reclamar si sou una empresa o societat.

Les entitats de crèdit han vingut informant sistemáticament als seus clients que hi havia dificultats per recuperar els diners de la clàusula sòl: que havia passat el termini, que no es podien acollir a aquesta possibilitat, etc.

No obstant, les excuses i explicacions del banc no són certes, i heu de buscar assessorament jurídic amb un despatx d’advocats especialitzat

La clàusula sòl ha actuat com una barrera, impedint que la quota hipotecària baixés quan el tipus d’interés baixava.

De tal manera que, aproximadament des de l’any 2008 o 2009, vau estar pagant un import superior al que us corresponia.

Les clàusules sól poden eliminar-se de les hipoteques signades amb consumidors i usuaris per una deficient informació generalitzada de les entitats de crèdit en el moment en què es signaven les hipoteques.

Molt habitualment, en el moment en què se signaven les hipoteques, els bancs no informaven correctament de l’existència d’una clàusula sòl.

Pels Tribunals, informar correctament, no és només dir que existia la clàusula, sinó també explicar, i que el consumidor entengués, les conseqüències econòmiques d’aquella clàusula.

Molt rarament els bancs informaven de que a la hipoteca s’hi incloïa una clàusula sòl, i més estranyament encara, informaven detalladament de les conseqüències d’aquesta previsió.

Entenen els Tribunals que aquesta deficient informació proporcionada comportava que els consumidors signéssin sense saber què signaven perquè les entitats no els havien informat correctament.

Aquesta manca d’informació és el que causa la nul·litat de la clàusula sòl.

A la pràctica, cap entitat bancària acomplia els requisits d’informació, i per això, sistemàticament, els Jutjats donen la raó als consumidors.

L’import a reclamar dependrà de cada hipoteca perquè depèn del diferencial pactat, de l’import prestat, de l’import de la cláusula sòl, etc.

Però amb Som Advocats us farem un càlcul de l’import que heu pagat de més, i us ho direm, abans de fer el judici, per què sapigueu quant podeu recuperar.

Amb Som Advocats la reclamació judicial no us costarà res, i recuperareu íntegrament els diners pagats de més.

Els nostres honoraris y demés despeses judicials seran pagades pel Banc. Si existís la posibilidad que el Banc no es fes càrrec dels nostres honoraris, us informarem amb antel·lació.

Un cop interposada la demanda, el Jutjat a Girona és relativament ràpid, i en un termini aproximat de 5 o 6 mesos, podeu haver recuperat els diners.

A Barcelona la situació és més complicada, i és força més lent.

El primer pas és fer una reclamació extrajudicial, tal i com estableix el Real Decret 1/17. Ens ocupem d’enviar un burofax al Banc demanant que retornin els diners pagats de més.

El més probables és que no ho facin.

El Banc té 3 mesos per contestar, i si no ho fa o bé diu que no vol pagar, es pot fer la reclamació judicial.

Abogados especialistas Advocats Especialistes