Clàusules sòl Banc Popular

Clàusules sòl Banc Popular. Recentment el Jutjat de Primera Instància 3 de Girona, que és el que tracta i decideix en exclusiva tot allò que fa referència a les clàusules sòl (i també a les reclamacions de despeses de la hipoteca) ha estimat les al·legacions de Som Advocats sobre l'existència de "cosa jutjada" en quant [...]

By |2019-01-11T16:16:06+00:00desembre 12th, 2017|Clàusula sòl|0 Comentaris

Sobre el Càrtel de Camions

Sobre el "Càrtel de Camions" El 19 de juliol de 2016 la Comissió Europea va informar d'una sanció imposada als principals fabricants de camions, que havien convingut, mitjançant la creació d'un "Càrtel de Camions", l'alteració dels preus de venda al públic dels vehicles venuts entre gener de 1997 i gener de 2011. Si bé la [...]

By |2019-04-03T13:50:08+00:00desembre 5th, 2017|Càrtel de camions|0 Comentaris

Reclamació extrajudicial en relació a les clàusules sòl

Reclamació extrajudicial en relació a les clàusules sòl El Govern va dictar, amb certa urgència, el Real Decret Llei 1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, en vigor des del 21 de gener de 2017. El Real Decret instrumenta un sistema de reclamació prèvia, i el present article pretén [...]

By |2019-01-11T15:52:44+00:00octubre 17th, 2017|Clàusula sòl|0 Comentaris

Llei de taxes judicials

Llei de taxes judicials El passat 22 de novembre va entrar en vigor la Llei 10/2012 per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia. La Llei es va publicar al BOE el 21 de novembrei la seva entrada en vigor ha estat immediata. El principal efecte de la nova llei és [...]

By |2019-01-11T15:47:04+00:00octubre 10th, 2017|General|0 Comentaris

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa a les clàusules sòl

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa a les clàusules sòl En els darrers dies les clàusules sòl estan de nou en boca de tothom. El 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va resoldre la nul·litat, en determinades circumstàncies, de les clàusules sòl incloses als préstecs hipotecaris. Tot i que [...]

By |2019-01-11T15:42:32+00:00setembre 10th, 2017|Clàusula sòl|0 Comentaris
Go to Top